Kontakt

Katedra Informatyki

dr Agnieszka Molga – P.o. Kierownik Katedry

ul. Malczewskiego 20A p. 302
26-600 Radom
tel.: +48 48 361-78-07,

a.molga@uthrad.pl 

mgr Łukasz Kopania
ul. Malczewskiego 20A p. 211
26-600 Radom

tel.: +48 48 361-78-27,

mgr inż. Maciej Dobrowolski
ul. Malczewskiego 20A p. 206
26-600 Radom

tel.: +48 48 361 78 47