Dla Studentów

Rozkład Zajęć studentów

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 5 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku.

 Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 5 października 2020 roku i trwają do 31 stycznia 2021 roku. 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczynają się 22 lutego 2021 roku i trwają do 15 czerwca 2021 roku.

Ostateczny termin rejestracji na następny semestr – 30 września 2021 roku (nie dotyczy semestru dyplomowego).

POBIERZ: Załącznik do zarządzenia R-19/2020 z dnia 17.04.2020 r.

Terminy zjazdów niestacjonarnych: 16-18X, 23-25X, 6-XI*20-22XI*4-XII*,11-13XII 18-20XII*
8-10 I*, 15-17I, 22-24I  

 

Biuro Obsługi Studenta

Godziny pracy BOS 1

Studia stacjonarne:
Wtorek – Czwartek  9.00 – 12.00

Studia niestacjonarne
Piątek  12.00 – 15.00
Sobota 9.00 – 12.00 (tylko w weekendy zjazdów)

Poniedziałek – BOS1 jest nieczynny dla studentów.

Kierunek Informatyka techniczna,
stacjonarne
mgr Aleksandra Poręba tel. (48) 361 7893 a.poreba@uthrad.pl
Kierunek Informatyka, stacjonarne i niestacjonarne mgr Anna Wojas tel. (48) 361 7881 a.wojas@uthrad.pl

 

Regulamin studiów

Konsultacje pracowników katedry

Rozkłady zajęć pracowników