Organizacja Roku Akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 5 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku.

 Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 5 października 2020 roku i trwają do 31 stycznia 2021 roku. 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczynają się 22 lutego 2021 roku i trwają do 15 czerwca 2021 roku.

Ostateczny termin rejestracji na następny semestr – 30 września 2021 roku (nie dotyczy semestru dyplomowego).

https://uniwersytetradom.pl/wp-content/uploads/rok-akademicki-2020-2021.pdf