Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania

Kierownik laboratorium: dr Agnieszka Molga

Wyposażenie laboratorium jest wykorzystywane podczas zajęć w ramach przedmiotów: Projektowanie wspomagane komputerowo i Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Do zajęć wykorzystuje się najnowszych wersji oprogramowania Autodesk AutoCad i programu Autodesk Inventor.
 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD, Computer Aided Design, czyli projektowanie wspomagane komputerowo) – proces projektowania, w którym komputer wykorzystywany jest na każdym etapie jako podstawowe narzędzie pracy projektanta.
W skład CAD wchodzi opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej (2D, oraz coraz częściej 3D), analizy kinematyczne, wytrzymałościowe czy termiczne, prowadzone najczęściej z wykorzystaniem MES, optymalizcja i wiele innych zagadnień związanych
z powstawaniem projektu gotowego wyrobu.
Do głównych zadań systemu CAD należy odpowiednie opracowanie dokumentacji projektowej (2D) bazującej na stworzonym modelu trójwymiarowym (3D) oraz przygotowywaniu odpowiedniej prezentacji tworzonego obiektu w celu jego demonstracji potencjalnym odbiorcom.Zastosowanie oprogramowania CAD 3D umożliwia stworzenie modeli, których przedstawienie na klasycznym rysunku technicznym jest niewykonalne. Odpowiednio przygotowany model pozwala na zastosowanie parametryzacji dzięki czemu można stworzyć cały typoszereg wymiarowy danego produktu na podstawie jednego modelu oraz tabeli (np. w programioe Excel) z wymiarami kolejnych produktów w typoszeregu.
Studenci podczas zajęć  zdobędą wiedzę z zakresu:
  • projektowania i konstruowania obiektów technicznych, zastosowania metod modelowania i symulacji komputerowej,
  • rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem oraz konstruowaniem maszyn i urządzeń w tym użyciem środków i sposobów wspomagania prace projektowo-konstrukcyjnych,
  • zastosowania metod i środków komputerowego wspomagania projektowania w szczególności obiektów mechanicznych,
  • posługiwania się nowoczesnym oprogramowanie komputerowym objętym systemami zintegrowanymi,
  • zastosowania technik rapid prototyping.