Laboratorium metod numerycznych

Celem laboratorium metod numerycznych jest kształcenie studentów w następnych kierunkach:

– opanowywanie podstaw metod numerycznych i zasad ich zastosowania,nabycie umijętności efektywnego łączenia teorii matematycznej i praktyki obliczeniowej dla rozwiązywania zagadnień informatycznych;

– poznanie zasad opragramowania do obliczeń numerycznych w informatyce.

Szeregem zastosowań otrzymanej przez studentów wiedzy i umiejętności jest:

– przetwarzanie i rozpoznawanie zdjęć cyfrowych w medycynie,biologji i ekologji; -kompresja sygnałów i zdjęć ,otrzymanych ze skanerów za pomocą satelitów w teledetekcji;

– rozpoznawanie znaków rejestracyjnych samochodów i odcisków palc w kryminalistyce.