Laboratorium Programowania

kierownik: dr Artur Hermanowicz

W laboratorium programowania studenci przygotowywani są do pracy w zawodzie informatyka. Szczególny nacisk kładziony jest na:

  • poznanie różnych paradygmatów programowania (imperatywne, strukturalne, obiektowe, logiczne i funkcyjne);
  • umiejętność programowania w różnych językach programowania, m.in.: asembler, C, C++, C#, Java;
  • umiejętność pracy w różnych środowiskach programistycznych, m.in.: Microsoft Visual Studio, Eclipse;
  • umiejętność tworzenia oprogramowania wieloplatformowego;
  • umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych;
  • umiejętność tworzenia oprogramowania na różne systemy operacyjne, m.in.: Windows, iOS, Android.

Laboratorium jest wyposażone w wysokiej klasy komputery Macintosh, iPady, tablety z systemem Android oraz smartphony z systemem Windows Phone. Wyposażenie takie umożliwia praktyczne zapoznanie się z różnymi systemami podczas laboratoriów. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia pracę w różnych środowiskach programistycznych i naukę programowania w różnych językach. Zaplecze sprzętowe i oprogramowanie w pełni nadaje się do kształtowania umiejętności programowania aplikacji mobilnych, co jest dosyć istotne przy obecnych realiach rynku pracy.
Wysokiej klasy komputery, a zwłaszcza karty graficzne, umożliwiają również prowadzenie zajęć z programowania grafiki komputerowej oraz programowania gier. Wysoka wydajność sprzętu umożliwia również przeprowadzanie eksperymentów z zakresu symulacji i sztucznej inteligencji.