Laboratorium Sieci Komputerowych

kierownik: dr Jacek Wołoszyn

Laboratorium sieci komputerowych powstało jako pomoc do nauczania przedmiotu sieci komputerowe i administracja sieci komputerowych. W ramach pracy w laboratorium student poznaje od strony praktycznej budowę i właściwości protokołu TCP/IP, jako obecnie najczęściej wykorzystywanego w komunikacji sieciowej. Używane  narzędzia, umożliwiają śledzenie całego ruchu sieciowego na najniższym poziomie. Prawidłowa interpretacja przesyłanych pakietów na podstawie adresów źródłowych, docelowych, proces nawiązywania połączenia „handshake”, znajomość flag i wielu innych właściwości pozwala na wykrycie nieprawidłowości działania sieci i korektę konfiguracji celem przywrócenia poprawnego funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Wykorzystując skromny sprzęt znajdujący się w laboratorium studenci uruchamiają i konfigurują usługi sieciowe takie jak DNS, serwery WWW, pocztę elektroniczną, bezpieczną komunikację w oparciu i protokół SSH, generowanie i zarządzanie certyfikatami, tunele VPN, filrewalle zarówno sprzętowe jak i programowe w oparciu o iptables jak i wiele innych zagadnień. Studenci mają możliwość realizacji własnych zainteresowań jak budowa klastrów komputerowych, czy zdalne zarządzanie usługami. Szczególną uwagę poświęca się na elementy związane z bezpieczeństwem sieci /network security monitoring/.