Pracownicy

dr Agnieszka Molga – P.o. Kierownik Katedry

dr Artur Bartoszewski

dr Artur Hermanowicz

dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

dr Maria Maciąg

dr Elżbieta Mączyńska

dr inż. Jacek Wołoszyn

dr inż. Andrzej Ziewiec

mgr inż Maciej Dobrowolski

mgr Łukasz Kopania