Grupa UTH.NET

Studenckie Koło Naukowe Informatyki „Grupa UTH.NET”

działające przy Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

 

Do Koła Naukowego należeć mogą studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, niezależnie od trybu i formy podjętych studiów. Do uczestnictwa  zapraszamy także absolwentów UTH Radom i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele Koła:

 1. Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, sesji popularno-naukowych z zakresu informatyki,
 2. Organizowanie szkoleń dla studentów oraz uczniów szkół,
 3. Uczestniczenie w konferencja i sympozjach organizowanych przez inne koła studenckie oraz instytucje i placówki naukowe,
 4. Udział w pracach badawczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
 5. Prowadzenie własnych prac badawczych ,
 6. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego i społecznego, rozwoju swoich członków,
 7. Propagowanie nauk matematycznych i informatycznych,
 8. Tworzenie obszaru wymiany doświadczeń z członkami innych kół naukowych,
 9. Integracja środowiska studenckiego na poziomie Wydziału Informatyki i Matematyki
 10. Promowanie i budowanie marki Wydziału Informatyki i Matematyki UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu.

 

Formy działalności Koła:

  • Koło prowadzi bezpłatne warsztaty dla studentów i uczniów szkół średnich, we współpracy z Wydziałem Transportu, Elektrotechniki i Informatyki  UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu,
  • organizuje prelekcje, sesje plenarne i konferencje,
  • nawiązuje kontakty krajowe i międzynarodowe z innymi kołami naukowymi,
  • nawiązuje współprace z instytucjami zewnętrznymi i przedstawicielami firm informatycznych,
  • organizuje wyjazdy naukowe,
  • prowadzi we współpracy z UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu projekty naukowo- badawcze z zakresu nauk matematycznych i informatycznych,
  • nawiązuje współpracę ze szkołami średnimi w celu promocji studiów informatycznych na UTH im. K. w Radomiu,
  • prowadzi współpracę w działaniach promocyjnych i edukacyjnych poprzez współpracę z jednostkami zajmującymi się promocją Uczelni,
  • prowadzi współpracę z Samorządem Studentów UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu oraz innymi organizacjami studenckimi w Polsce i na świecie,

 

Współpraca Koła z innymi organizacjami:

 • Koło aktywnie współpracuje z Uczelnianą Radą samorządu Studenckiego. Członek Koła, student kierunku Informatyka  Cezary Strzelecki jest Przewodniczącym  Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, natomiast członkami URSS są również studenci WTEiI działający i współpracujący z Kołem.
 • Koło współpracuje z radomskim stowarzyszeniem „Siła w Innowacji” oraz firmami rynku lokalnego. Efektem tej współpracy jest aktywny udział pracodawców regionu radomskiego w wydarzeniach organizowanych przez koło, takich jak IT Academic Day.
 • Koło działa wspólnie z biurem promocji UTH Radomiu.
 • Studenci  koła udzielają się również społecznie, miedzy innymi zajmujemy się promocją i stroną internetową  IX Tygodnia Społecznego w Radomiu.

Zarząd Koła:

 

Lp.

Nazwisko, imię

Wydział

Funkcja

1. Konrad Zagórowski

WIiM

Prezes
2. Ernest Wójcik

WIiM

Microsoft Student Partner
3. Adrian Gogacz

WIiM

Microsoft Junior Leader
4. Damian Fokt

WIiM

Zastępca

5.

Dawid Frąk

WIiM

Skarbnik

Opiekun Koła:

dr Artur Bartoszewski,

Katedra Informatyki,

e-mail: artur.bartoszewski@uthrad.pl

Imprezy i wydarzenia organizowane przez Grupę UTH.NET

 

IT Academic Day

8 grudzień 2016 roku  – odbyła się szósta edycja konferencji z cyklu IT Academic Day odbywającej się corocznie na URH Rad . Jest to cykl konferencji pod patronatem Microsoft prowadzonych na największych uczelniach w Polsce. Koło UTH.NET (wcześniej PR.NET) jest organizatorem radomskich IT Academic Day już od 2012 roku.

W konferencji aktywnie uczestniczą pracodawcy branży IT regionu radomskiego.

 

W ostatniej edycji IT Academic Day wzięli udział:

Przedstawiciele Microsoft Polska:

 • Rafał Czupryński – prelegent
 • Karol Żak – prelegent        – Absolwent naszego wydziału !
 • Mateusz Kozłowski  – prelegent

Przedstawiciele Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu

 • Robert Pasiński
 • Michał Czech
 • Piotr Makulec

Przedstawiciele Ministerstwo Finansów

 • Ilona Sadłowska
 • Łukasz Furgała

Radomskie firmy IT zrzeszone w Stowarzyszeniu „Siła w Innowacji”

 • Andrzej Kurzawa  – prelegent  – dyr. Ds. rozwoju Technet ; Prezes Stowarzyszenia Siła w Innowacji
 • Radosław Michalec – prelegent – prezes Profeko
 • Tomasz Fidos– prelegent  – prezes Humansoft
 • Paweł Krakowski – prelegent – prezes Tekom
 • Marcin Kazimierczak– prelegent – kierownik działu R&D Tekom

Przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych w Radomiu

 • Adam Mucha – prelegent – Przewodniczący Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych; student Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

 

Zobacz na Facebook-u: https://www.facebook.com/events/1742582936062070/

 

„Zbuduj swoją Markę”

24 maja 2017 r. –  wraz z Centrum Promocji Studentów i Absolwentów UTH Radom i Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, Grupa  UTH.NET zorganizowała targi pracy których hasłem było „Zbuduj swoją Markę”.

Wydarzenie było skierowane do studentów naszego uniwersytetu którzy chcąc podczas swojej nauki praktykować, odbywać staże bądź już zacząć pracę w interesującym ich kierunku. Mogli oni porozmawiać przedstawicielami 12 firm działających na naszym rynku. Firmy zaś mogły promować swoją markę. Wśród firma znalazły się:

 • Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.,
 • Precision Machine Parts Poland,
 • GGG,
 • RADMOT,
 • AXA Polska,
 • Randstad Polska,
 • Credit Agricole
 • Bank Polska,
 • Hortex,
 • REMAX,
 • Europe Calling,
 • Instytut Monitorowania Mediów,
 • VISTRA fund Services.

 

Zobacz na Facebook-u : https://www.facebook.com/events/829181080566877/

Warsztaty programistyczne

Grupa UTH.NET organizuje warsztaty przeznaczone dla studentów UTH, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę programistyczną, zapoznać się z najmowymi technologiami, lub po prostu rozpocząć swoją przygodę z programowaniem. Do tej poty odbyły się:

 • 15 października – 3 grudnia 2015r. – warsztaty „Akademia C#”
 • 10-17 grudnia 2015r. – warsztaty „Stwórz swoją pierwszą grę!”
 • 9-16 marca 2016r. – warsztaty „Python – Węże na desktopie”
 • 9-30 listopada 2016r. – warsztaty „DevAcademy”
 • 9-30 marca 2017r. – warsztaty „Podstawy ASP.NET”  – Platforma aplikacyjna do budowy aplikacji internetowych opartych na wzorcu Model-View-Controller (MVC) oparta na technologii ASP.NET. Warsztay mają na celu wprowadzenie w nową technologię oraz zainteresowanie nią.
 • 24 października 2017r. –  startuje druga edycja warsztatów „DevAcademy” na których studenci mogą poznać tajniki programowania w C#.

 

W planach:

Konferencja „SmarCity” – całkowicie nowy projekt przygotowywany przez Koło  na rok 2018.

 

Zapraszamy do śledzenia działalności koła UTH.NET na Facebook-u  https://www.facebook.com/netradom/